Spring til indhold

Danmarks ambassade i Etiopien

Bole Subcity
Woreda 03 (Bole - 03)
P.O.Box 12955
629 Street
House no. 99_11
Addis Ababa
Phone number: +251 (0) 911 17 49 49
Visa Section: +251 (0) 116 17 49 70
Visa Section: +251 (0) 910 12 33 21
Telephone hours visa section:
Monday: 10-12 and Thursday: 14-16

Danmark i Sudan

 

Det danske konsulat i Sudan

Konsul: Salah M. Elamin

41 st. Amarat, Khartoum, Sudan,  inside Lisamin Safari Hotel

Tel: +249 183 595815/ 17

Fax: +249 183 595816

Mobil: +249 912 335505

E-mail: salela@umgate.dk 
 

Danmarks samarbejde med Sudan

Danmarks samarbejde til Sudan er på nuværende tidspunkt begrænset til længerevarende nødhjælp, som implementeres ved hjælp af forskellige multilaterale og bilaterale metoder. I øjeblikket er Common Humanitarian Fund, ADRA, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp implementerende partnere.

Rejse til Sudan

Danske statsborgere skal have visum til Sudan. Du kan søge om visum ved den sudanesiske ambassaden i Oslo.

Hvis du planlægger at rejse til Sudan, anbefales du at konsultere rejsevejledning for Sudan. Udenrigsministeriet anbefaler en række landes rejsevejledninger som du kan konsultere i forbindelse med planlægningen af din rejse. Det anbefales ligeledes at du ved rejse til Sudan registrerer dig på Udenrigsministeriets liste over danskere i udlandet.

I nødstilfælde kan Udenrigsministeriets 27/7 Globale vagtcenter kontaktes per telefon: +45 3392 1112 eller per mail: bbb@um.dk.

Den Norske Ambassade i Kharthoum vil assitere danskere i en krisesituation. Man kan registrere sig på det norkse udenrgisministeriums rejseregistreringsliste her: www.reiseregistrering.no. Registrede personer vil modtage eventuel vigtig information (dog kun på norsk).

Kontakt information for den Norske Ambassade i Khartoum:

Royal Norwegain Embassy in Karthoum

Street 49, House No. 63, Khartoum 2

Telefon: +249 (0) 187 188 100 eller +47 23 95 21 00

Email: emb.khartoum@mfa.no

Hjemmeside: https://www.norway.no/en/sudan

Åbningstider: Søndag-Torsdag 09:00-16:00 (opkald bliver besvaret fra Oslo udenfor ambassadens åbningstider).

Travel to Denmark

Sudanese citizens who are planning to travel Denmark must lodge a visa application with the Embassy of Norway in Khartoum:

Royal Norwegian Embassy in Khartoum
Street 49, House No. 63, Khartoum 2
Postal address: P.O. Box 13096, Khartoum, Sudan
Telephone: (+249) 187 188 100 / (+47) 23 95 21 00

For VISA applicants, please call (+249) 0 912 168 841 (English) or (+249) 0 912 179 821 (Arabic).

Fax: (+249) 187 188 199 / (+47) 23 95 21 99
E-mail: emb.khartoum@mfa.no

Office hours: Sunday - Thursday 09 - 16
The Embassy only accepts visa applications registered online
E-mail: visa.emb.khartoum@mfa.no

For more information, please consult the website of the Embassy of Norway in Khartoum.

Denmark's engagement with the Sudan

Current Danish support to Sudan is limited to Long-Term Humanitarian assistance implemented through a variety of multilateral and bilateral methodologies. Current implementing partners include the Common Humanitarian Fund, ADRA, the Danish Refugee Council, the Danish Red Cross/ICRC and Danish Church Aid.

Travel to Sudan

Danish citizens need visas for Sudan. One can apply for the visa at the Sudanese embassy in Oslo.

If you are planning to travel to Sudan, it is recommended that you consult the Danish travel advice for Sudan. The Ministry of Foreign Affairs recomends a lot of countries' travel advices that on can consult while planning a trip to Sudan. It is  furthermore recommended that one register at the Ministry of Foreign Affaris' list of Danes abroad. 

In an emergency situation, one can contact the Ministry of Foreign Affairs' 24/7 Globale Vagtcenter on phono: +45 33 92 1112 or on email: bbb@um.dk.

In a handling a crisis the Norwegian Embassy will assist Danes. You can register at www.reiseregistrering.no, the ministry’s travel registration site. Registered people will receive important information. (Only in Norwegian)

Contact info of the Norwegian Embassy is as following:  


Royal Norwegian Embassy in Khartoum

Street 49, House No. 63, Khartoum 2

Phone: +249 (0) 187 188 100 or +47 23 95 21 00

E-mail: emb.khartoum@mfa.no

Webpage: https://www.norway.no/en/sudan

Opening hours: Sunday-Thursday 09:00-16:00 (calls are answered from Oslo outside embassy opening hours)